CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON
  • Tiếng Việt
  • American

Danh sách tên theo ký tự alphabet : B

Tên Giới tính Ý nghĩa
Bằng An Bằng An là từ đọc trại của Bình An, chỉ vào sự yên ổn
Bằng Chí Bằng là đại bàng. Bằng Chí là kẻ có chí hướng thanh cao như đại bàng
Bảo Anh Thông minh, quý phái, là bảo bối quý giá.